Brokerage

Našou hlavnou činnosťou je pôsobiť ako sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúcich a predávajúcich s cieľom uľahčiť ich transakcie. Pri poskytovaní služby prijímania a prenosu  príkazov vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom a vykonávania príkazov v mene klientov sa musíme riadiť zákonom a konať v najlepšom záujme našich klientov. Spoločnosť podniká všetky potrebné kroky, aby v tomto ohľade získala pre svojich klientov najlepší možný výsledok.

Apmefx | brokerage map

CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu, pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom príde o 83.64% účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.